Poniżej są do pobrania dokumenty niezbędne do udziału w obozie letnim.
1. Karta zgłoszeniowa wraz z podpisanym regulaminem– wypełnia każdy uczestnik. W imieniu osób nieletnich wypełnia rodzic. Te karty prosimy jak najszybciej przekazać swojemu instruktorowi.
2. Karta kwalifikacyjna– wypełniają tylko rodzice dla osób poniżej 18 roku życia. Dorośli nie wypełniają tego. Kartę kwalifikacyjną rodzic musi dostarczyć najpóźniej tydzień przed wyjazdem na obóz.