Od 1 czerwca zapraszamy na zajęcia stacjonarne według starego grafiku sprzed pandemii

https://www.karatechampion.pl/grafik-zajec-2/

Dzieci w PSP 21 mają 15 minutowe przesunięcie ze względów sanitarnych. Podział dwóch grup wygląda następująco:

I grupa 16:45-17:45

II grupa 17:45-18:45

Grupa trenująca na Politechnice Opolskiej, ze względu na zamknięcie tego obiektu, ma przeniesione treningi do PSP 2 na ul. Katowicką w następujących terminach:

Poniedziałek, środa i piątek o godz. 18:15

W związku z zaleceniami i pewnymi obostrzeniami szatnie nie będą dostępne. Prosimy o wyrozumiałość.