Podczas ferii zimowych, które przypadają od 28 stycznia-10 lutego zajęcia w klubie Champion będą wyglądały następująco:

Grupa najstarsza- Politechnika Opolska- treningi bez zmian wg planu

Grupa Dobrzeń Mały- treningi wg planu

Grupy dzieci (PSP Katowicka, 1 Maja i Sienkiewicza)- wszyscy razem zajęcia w PSP 21 ul. Sienkiewicza

Treningi po południowe- dwa razy w tygodniu

Treningi przed południem dodatkowe- jeden raz w tygodniu

Wycieczka na lodowisko- szczegóły do ustalenia z chętnymi