Bardzo prosimy uczestników obozu letniego w Jastrzębiej Górze o wypełnienie kart załączonych poniżej:

  1. karta zgłoszeniowa- wypełnia każdy uczestnik     karta zgłoszeniowa na obóz letni 2020
  2. karta kwalifikacyjna- dla osób poniżej 18 roku życia    karta kwalifikacyjna 2020