Podczas Światowego Seminarium Karate w Japonii w Fuji Midori no Kyuka-mura odbył się egzamin na stopnie dan. Ogromne gratulacje dla polskich instruktorów którzy ukończyli egzamin z wynikiem pozytywnym spełniając wszystkie wymogi podczas testu kihon, kata i kumite. Najmilszą informacją jest to, że podczas tego egzaminu Wojciech Radziewicz zdał na stopień 5 dan i uzyskał tym samym tytuł shihana! Bardzo serdecznie gratulujemy!!!