Zapraszamy do udziału w obozie letnim PFKS w Starej Wsi. Wszystkie informacje dostępne są pod adresem:

www.pfks-summercamp.pl