Egzamin klubowy odbędzie się 7 grudnia o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 21 w Opolu przy ul. Sienkiewicza.

Osoby, które nie będą zdawały egzaminu są zaproszone na trening w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Katowickiej o godz. 17:00

Zapisy oraz szczegóły – u instruktorów.