Egzamin klubowy już za nami. 4 grudnia ponownie nasi ćwiczący przystąpili do egzaminu na nowe stopnie. Bardzo wysoki poziom przygotowania oraz zaangażowanie ćwiczących sprawiły, że egzamin wszyscy zaliczyli bez poprawek.

Serdecznie gratulujemy zdającym nowych stopni!